Catalan

 English

 abans de _____
 before the _____
 benzina
 petrol
 benzinera
 gas (petrol) station
 carrer street
 cap a _____
 towards the _____
 cap amunt
 uphill
 cap avall downhill
 cedeix el pas
 yield
 centre downtown
 Com puc arribar _____ ? How do I get to _____ ?
 conductor driver
 després de _____ past the _____
 dreta
 right
 endavant
 straight ahead
 esquerra
 left
 est east
 gas-oil diesel
 groc yellow
 intersecció
 intersection
 l'aeroport airport
 l'estació d'autobusos  bus station
 l'estació de tren  train station
 Llicència de conduir internacional international driving permit
 llicència de conduir internacional International driver license
 límit de velocitat
 speed limit
 M'he perdut. I'm lost.
 Necessito la teva ajuda.I need help.
 no aparcar
 no parking
 nord north
 oest west
 para
 stop (on a street sign)
 permís de conduir driving permit
 Policia Police
 Pots indicar-me al mapa?
 Can you show me on the map?
 Puc utilitzar el seu telèfon? Can I use your phone?
 Puc obtenir una assegurança? Can I get insurance?
 Puc simplement pagar una multa ara? Can I just pay a fine now?
 sud south
 Tomba a l'esquerra. Turn left
 Tomba a la dreta.
 Turn right
 Trucaré la policia! Police! I'll call the police.
 un sentit one way
 verd green
 vermell red
 Vigila el/la/els/les _____.
 Watch for the _____.
 Vull llogar un cotxe.
 I want to rent a car.
 Vull parlar amb un advocat.
 I want to talk to a lawyer.
 

 Driving in Andorra