Czech

 English

 autobusem by bus
autobusové nádraží
 bus station
 autem by car
 cervená red
 centra downtown
 dolu downhill
 Hledejte _____.
 Watch for the _____.
 hotelu hotel
 Jak se dostanu do/k/na _____ ? How do I get to _____ ?
 jih
 south
 Jsem ztracen
 I'm lost.
 konzulátu consulate
  križovatka  intersection
 letište airport
 Mezinárodní ridicský prukaz International driver license
Mezinárodní ridicský prukaz
 International driving permit
 Mezinárodní preklad ridicský prukaz International translation of driving permit
 Mohu použít váš telefon? Can I use your phone?
 Mužete mi ukázat na mape?
 Can you show me on the map?
 nahoru
 uphill
 na kole by bicycle
 odbocte vlevo turn left
 Odbocte vpravo
 turn right
 Policie!
 Police
 policista policeman
 pred _____ before the _____
 Príští zastávka Next stop
 Potrebuji vaši pomoc  I need your help.
 povolení
 permit
  Pozor!
  Look out!
 rovne straight ahead
 ridicský prukaz driving permit
 sever north
 smerem k _____  towards the _____
 Stuj! Stop!
 taxi taxi
 ulice
 street
 vlakem by train
 vlakové nádraží
 train station
 vlevo left
 vpravo right
 východ
 east
 za _____
 past the _____
 západ
 west
 Zavolám policii I'll call the police.
 zelená green
 žlutá yellow
 

 Driving in Czech Republic