English

 Danish

 above/over over
 backwards tilbage
 be careful! pas på!
 by cycle
 på cykel
 by bus
 med bus
 by car
 med bil
 by train
 med tog
 call the police! ring efter politiet!
 Can I use your phone? Må jeg låne din telefon?
 east øst
 fast hurtigt
 førerbevis driving permit
 forwards fremad
 green grøn
 Help! Hjælp!
 I can't find my jeg kan ikke finde min
 I'll call the police. Jeg ringer efter politiet.
 I'm lost. Jeg er faret vild.
 I need your help. Jeg har brug for din/jeres hjælp.
 Internationalt kørekort International driver license   
 Internationalt førerbevis International driving permit
 Internationale oversættelse af førerbevis International translation of driving permit   
 left venstre
 local lokale
 long lang
 Look out!
 Pas på!
 map kort
 my car's been broken into der er blevet brudt ind i min bil
 north nord
 northeast nordøs
 northwest nordvest
 please help me vær' sød at hjælpe mig
 Police Politi
 policeman politimand
 red rød
 right højre
 short kort
 slow langsom
 south syd
 southeast sydøst
 southwest sydvest
 taxi taxa/taxi
 tillader tillader
 west vest
 yellow gul
 

 Driving in Denmark