Dutch

 English

 afrit
 exit
 ambassade embassy
 autoverzekering auto insurance
 autoverhuurbedrijf
 car rental agency
 Bel de politie! Call the police!
 bergop uphill
 bergaf
 downhill
 chauffeur
 male driver
 chauffeuse female driver
 consulaat consulate
 de autosnelweg
 motorway
 de parkeerplaats
 car park
 de parkeergarage multi-storey carpark
 de luchthaven the airport
 de ondergrondse parkeerplaats
 underground parking
 de parkeerklem 
 wheel clamp
 de plaats voorin front seat
 de plaats achterin back seat
 de tolweg toll road
 de vierbaansweg 
 dual carriageway
 de veiligheidsgordel seat belt
 diesel
 diesel
 eenrichtingsverkeer one way
 geel yellow
 geef voorrang yield
 geen parkeren 
  no parking (allowed)
 Ga rechtdoor Go straight 
 groen green
 grote weg highway / expressway
 help help
 het station the train station
 het busstation the bus station
 het centrum downtown
 Het is hier dichtbij It's near here
 Het is ver hiervandaan  It's far from here
 het rijbewijs
 driver license
 Hoe kom ik bij ... ?
 How do I get to ...?
 Hoe lang duurt het om daar te komen? How long does it take to get there?
 hotel hotel
 Ik ben verdwaald. I am lost.
 Ik bel de politie. I will call the Police.
 Ik heb uw hulp nodig. I need your help.
 Ik wil een auto huren. I want to rent a car.
 Ik wil een advocaat spreken.
 I want to talk to a lawyer.
 inhalen
 to pass, overtake
 Internationaal rijbewijs International driver license
 Internationaal rijbewijs International driving permit
 International vertaling van het rijden vergunning International translation of driving permit   
 Kan ik direct een boete betalen? Can I just pay a fine now?
 kenteken license plate
 kentekenbewijs registration certificate
 kruispunt
 intersection
 Kunt u mij dat tonen op de kaart?
 Can you show me on the map?
  Kun je me helpen? / Kunt u me helpen? Can you help me?
 links
 left
 loodvrije benzine
 unleaded fuel
 naar ...
 towards the ...
 niet parkeren no parking
 noorden
 north
 Mag ik uw telefoon gebruiken? Can I use your phone?
 Mijn auto werkt niet. My car has broken down.
 motorolie
 motor oil
 Ongeluk Accident
 oosten
 east
 oprit
 entrance
 oranje orange
 parkeren
 to park
 parkeerplaats
 parking
 passagier passenger
 politie police
 politie bureau
 police station
 rechtdoor straight ahead
 rechts right
 het rijbewijs
 to drive
 rijden vergunning Driving permit
 rood red
 Sla links af Turn left
 Sla rechts af.
 Turn right
 snelweg freeway
 snelheidslimiet / maximumsnelheid
 speed limit
 stop (on a street sign)
 stop
 straat street
 tankstation gas (petrol) station
 taxi taxi
 toestaan Permit
 tol toll
 tolweg
 toll road
 waar? where?
 Waar is het meest nabij tankstation? Where is the nearest fuel station?
 wegomleiding
 detour
 westen west
 voorrang right of way, priority
 voor de/het before the ...
  ziekenhuis
 hospital
 zuiden south

 Driving in Netherlands