English

 Estonian

 airport lennujaama
 before the _____ enne _____
 bus station bussijaama
 Car Hire auto rentimis agentuur
 Can I use your phone?
 Kas ma võiksin teie telefoni kasutada?
 Can you show me on the map? Kas te näitaksite mulle kaardil?
 diesel diisel
 Diversion šmbersoit
 downhill allamäge
 downtown kesklinna
 driver autojuht
 driver lisence
 juhiluba
 driving permit
 juhiluba
 east ida
 Entrance sisseps
 Embassy saatkond
 Exit vljaps
 Expressway kiirtee
 Excuse me.
 Vabanda.
 Gas Station bensiinijaam
 Help!
 Aidake!
 Highway maantee
 Hospital haigla
 hotel hotelli
 How do I get to _____ ?
 Kuidas ma saan _____ ?
 I'm lost. Ma olen eksinud.
 I need your help.  
 Ma vajan teie abi.
 intersection
  ristmik/risttee
 International driver license
 rahvusvaheline juhiluba
 International driving permit
 rahvusvaheline juhiluba
 I'll call the police.
 Ma kutsun politsei.
 left vasak
 motor oil mootorioli
 north 
 põhi
 permit litsents
 parking parkla
 past the _____
 _____ mööda
 Police politsei
 Police Station politsei jaoskond
 right parem
 south lõuna
 straight ahead
 otse edasi
 street  tänav
 toll toll
 towards the _____ _____ suunas
 train station rongijaama
 Turn left Pööra vasakule
 Turn right Pööra paremale
 Unleaded Petrol pliivaba bensiin
 uphill ülesmäge
 vehicle sõiduk
 Welcome
 Tere tulemast
 west lääs
 

 Driving in Estonia