English

 Danish

accelerate
accelerator
accident
arterial road
asphalt
auto
automatic transmission
automobile
fremskynde
accelerator
ulykke
arteriel vej
asfalt
auto
automatgearkasse
bil
back-up
back seat
barrier
bicycle
bike
boulevard
brakes
bridge
bus
backup
bagsædet
barriere
cykel
cykel
boulevard
bremser
bro
bus
car
causeway
caution
chauffeur
circle
clutch
cobblestone
construction
court
crash
cruise control
curve
vogn
causeway
forsigtighed
chauffør
cirkel
kobling
brosten
konstruktion
domstol
nedbrud
fartpilot
kurve
danger
dead end
defensive driving
dent
detour
diamond lane
dirt road
do not enter
drive
driver
driver's education
driver's license
fare
blindgyde
defensiv kørsel
dent
omvej
diamant lane
jordvej
ikke træder
køre
chauffør
førerens uddannelse
kørekort

emergency
exhaust
exit
expressway
nødsituation
udstødning
afslutte
motortrafikvej
fast
fender
fill it up
flat-bed truck
flat tire
freeway
fuel
fuel efficiency
fuel tank
hurtigt
skærm
fylde den op
flat-bed lastbil
fladt dæk
motorvej
brændstof
brændstofeffektivitet
brændstoftank
garage
gas
gasoline
gas tank
gear
gear shift
go
gravel road
green light
garage
gas
benzin
gastank
gear
gearstang

grusvej
grønt lys
hairpin curve
headlights
high-octane gas
highway
hill
hårnål kurve
forlygter
højoktan gas
hovedvej
hill
impact
indicator
insurance
interchange
intersection
virkning
indikator
forsikring
interchange
vejkryds
kilometer
kilometers per hour
kilometer
kilometer i timen
left turn
license
lights
low-beam
venstresving
licens
lys
nærlys
manual transmission
map
mass transit
merge
miles per gallon
miles per hour (mph)
motorcycle
motorway
manuel gearkasse
kort
massetransittognet
fusionere
miles per gallon
miles i timen (mph)
motorcykel
motorvej
no parking
no stopping
parkering forbudt
ingen stop
oil
oncoming traffic
one-way
overpass
olie
modkørende trafik
envejs
overpass
parallel parking
parking lot
parking meter
parking spot
parking ticket
pass
pavement
pedal
pedestrian
pedestrian crossing
police
parallel parkering
parkeringsplads
parkometer
parkeringsplads
parkeringsbillet
passere
fortov
pedal
fodgænger
fodgængerovergang
politiet
railroad crossing
ramp
red light
registration
rest area
rest stop
reverse
ride
right turn
road
road closed
roadway
roundabout
rush hour
baneoverskæring
rampe
rødt lys
registrering
rasteplads
hvileplads
vende
rider
højresving
vej
lukket vej
vejbane
rundkørsel
myldretiden
safety
scenic route
school zone
s-curve
seat-belt
shoulder
sidewalk
sign
skid
slow
snow plow
speed
speed bump
speed limit
speeding
speeding ticket
steer
steering wheel
stop
stop sign
street
street sign
superhighway
sikkerhed
naturskønne rute
skole zone
s-kurve
sikkerhedssele
skulder
fortov
underskrive
udskridning
langsom
sneplov
hastighed
hastighed bump
hastighedsbegrænsning
fremskyndelse
fartbøde
styre
rat
stoppe
stoppe underskrive
gade
vejskilt
motorvej


ticket
tire
toll
toll road
tow truck
traffic
traffic jam
traffic light
traffic sign
transmission
transportation
truck
truck route
truck stop
turn
turn signal
billet
dæk
vejafgift
betalingsmotorvej
bjærgningskøretøj
trafik
trafikprop
lyskryds
færdselsskilt
transmission
transport
lastbil
lastbil rute
truck stop
drej
blinklys
under construction
underpass
under opførelse
underføring
vehicle
køretøj
warning
advarsel
yellow light
yield
gult lys
udbytte
 

 Driving in Faroe Islands