English

 Lithuanian

accelerate
accelerator
accident
airbag
alley
arterial road
asphalt
auto
automatic transmission
automobile
avenue
paspartinti
akceleratorius
avarija
oro pagalve
aleja
magistrale
asfaltas
automatinis
automatine pavaru deže
automobiliu
prospektas
back-up
back seat
barrier
bicycle
bike
boulevard
brakes
bridge
bus
atsarginis
galine keliaviete sedyne
barjeras
dviratis
dviratis
bulvaras
stabdžiai
tiltas
autobusas
car
causeway
caution
chauffeur
circle
clutch
cobblestone
construction
court
crash
cruise control
cul-de-sac
curve
automobilis
grindinys
atsargumas
šoferis
ratas
sankaba
Brugakmens
statyba
teismas
sudaužyti
pastovaus greicio palaikymo sistema
aklagatvis
kreive
danger
dead end
defensive driving
dent
detour
diamond lane
dirt road
do not enter
drive
driver
driver's education
driver's license
pavojus
aklaviete
saugus vairavimas
ninkas
apvažiavimas
deimantas juosta
gruntkelis
neivesite
vairuoti
vairuotojas
Vairuotojo švietimas
vairuotojo pažymejimas
electric car
emergency
emission
exhaust
exit
expressway
elektrinis automobilis
skubios pagalbos
emisija
išnaudoti
išeiti
autostrada
fast
fender
fill it up
flat-bed truck
flat tire
freeway
fuel
fuel efficiency
fuel tank
greitai
fenderis
užpildykite ji
vienodo lova sunkvežimis,
Nuobodu
greitkelis
kuras
padangu degalu naudojimo efektyvumo
degalu bako
garage
gas
gasoline
gas tank
gear
gearshift
go
gravel road
green light
garažas
dujos
benzinas
duju rezervuaras
iranga
pavaru
eiti
žvyrkelis
žalia šviesa
hairpin curve
headlights
high-beam
high-octane gas
highway
hill
Hybrid
 Serpentyna keliai
žibintai
dideles šviesos
didelio oktano dujos
greitkelis
kalnas
hibridas
impact
indicator
insurance
interchange
intersection
poveikis
rodiklis
draudimas
sukeiskite
susikirtimas
kilometer
kilometers per hour
kilometras
kilometru per valanda
lane
left turn
license
lights
low-beam
 juosta
kaire
licencija
žibintai
artimuju šviesu
manual transmission
map
mass transit
merge
mile
miles per gallon
miles per hour (mph)
motor
motorcycle
motorway
 mechanine transmisija
žemelapis
mase tranzito
susijungti
Šalia
myliu i galonu
myliu per valanda (mph)
variklis
motociklas
greitkelis
no parking
no stopping
statyti automobilius draudžiama
ne stabdymas
oil
oncoming traffic
one-way
overpass
aliejus
priešpriešini eisma
i viena puse
pralenkti
parallel parking
parking lot
parking meter
parking spot
parking ticket
parkway
pass
pavement
pedal
pedestrian
pedestrian crossing
police
 lygiagreciai automobiliu stovejimo aikštele
automobiliu stovejimo aikštele
skaitiklis parkingowy
automobiliu stovejimo aikštele vietoje
parkavimo bilietas
Aleja
pereiti
šaligatvis
pedalas
pesciasis
pesciuju pereja
policija
railroad crossing
ramp
red light
registration
rest area
rest stop
reverse
ride
right turn
road
road closed
road crew
roadway
roundabout
rush hour
 Pervaža
kelia
raudona šviesa
registracija
poilsio zona
poilsio sustabdyti
panaikinti
važiuoti
dešine
kelias
kelias uždarytas
keliu igula
grindinys
žiedine sankryža
Piko valanda
safety
scenic route
school zone
s-curve
seat-belt
shoulder
sidewalk
sign
skid
slow
snow plow
speed
speed bump
speed limit
speeding
speeding ticket
speedometer
state patrol
steer
steering wheel
stop
stop sign
street
street sign
superhighway
 saugumas
vaizdingas maršrutas
mokykla zona
kreive
saugos diržu
mente
šaligatvis
pasirašyti
slysti
letai
sniego plugas
pagreitinti
greicio guzas
greicio limitas
greicio viršijimas
leidžiamo greicio viršijimas bilieta
spidometras
valstybes patrulis
valdyti
vairas
sustabdyti
"Stop" ženklas
gatve
gatve ženklas
Greitkelis
test drive
ticket
tire
toll
toll road
tow truck
traffic
traffic jam
traffic light
traffic sign
transmission
transportation
truck
truck route
truck stop
tunnel
turn
turn signal
Bandomasis važiavimas
bilietas
padanga
rinkliava
mokamas kelias
evakuatorius
eismas
eismo spustis
šviesoforas
Kelio ženklas
perdavimas
transportas
sunkvežimis
maršrutas
sunkvežimis stotele
tunelis
pasukti
posukio žibintas
under construction
underpass
statomas
tunelis
vehicle
transporto priemone
warning
ispejimas
yellow light
yield
geltona šviesa
duoti
 

 Driving in Lithuania