Norway

 English

 Annen fare Other dangers (road sign)
 Bensin Gas/petrol
 Bensinstasjon
 Gas/petrol station
 Bussholdeplassen
 The bus station
 Diesel Diesel
 Enveiskjørt/enveiskjøring One way
 Fartsgrense
 Speed limit
 Flyplassen The airport
 Forbi _____
  Past the _____
 Forkjørsveg Priority road (road sign)
 Gate/vei
 Street
 Hotel The hotel
 Høyre (høy-re)
 Right
 Hvordan kommer jeg til _____ ?
 How do I get to _____ ?
 Internasjonalt førerkort International driver license
 Internasjonal kjøretillatelse International driving permit
 Internasjonal oversettelse av kjøretillatelse International translation of driving permit
 Kan jeg få leie en bil?
 I want to rent a car.
 Kan jeg få forsikring?
 Can I get insurance?
 Kan du vise meg ___ på kartet?
 Can you show me ____ on the map?
 kjøretillatelse Driving permit
 Kryss
 Intersection
 Møtende trafikk Two-way traffic
 Mot _____
 Towards the _____
 Nedover(bakke) (ned-åv-er-bakk-e) Downhill
 Nord North
 Oppover(bakke) (åpp-åv-er-bakk-e)
 Uphill
 øst
 East
 Pakollinen Stop
 Parkering forbudt
 No parking
 Rett før _____ Before the _____
 Rett fram/rett framover Straight ahead
 Rundkjøring (runn-kjø-ring)
 Roundabout
 Sentrum Downtown
 Snu til høyre. Turn right
 Snu til venstre.
 Turn left
 Sør
 South
 Stop Stop (on a street sign)
 Taxi Taxi
 tillate Permit   
 Togstasjonen The train station
 Trafikklyssignal Traffic signals
 Vegarbeid Road works
 Venstre (venn-stre) Left
 Vest
 West
 Vikeplikt Yield
 

 Driving in Norway