Polish

 English

 Arteria Main road / trunk road
 Autobus Bus
 Autostrada
 Motorway
 Benzyna Petrol
 Bocznica Side road
 Brydz
 Bridge
 Droga / szosa /drogowy Road
 Droga platna Toll road
 Drogowskaz Road sign
 Dlugie swiatla
 Full beam
 Lewy kierunkowskaz
 Left indicator light
 Miedzynarodowe prawo jazdy International driver license
 Miedzynarodowe prawo jazdy International driving permit
 Miedzynarodowy tlumaczenie na prawo jazdy International translation of driving permit   
 Mi-jac/nac
 To pass
 Olej Oil
 Opona Tyre
 Oswietlenie tablicy rejestracyjnej
 Number plate light
 Pieszy / przechodzien
 Pedestrian
 Pasy na jezdni
 Pedestrian crossing / zebra crossing
 Pas bezpieczenstwa
 Seat belt
 Pasy dla pieszych
 Pedestrian crossing / zebra crossing
 Pasazer Passenger
 Podziemny parking     
 Underground parking
 Policja /  milicja Police
 pozwolic Permit
 Przejscie dla pieszych Pedestrian crossing / zebra crossing
 Przednie siedzenie     
 Front seat
 Prawo jazdy
 Driving licence
 Prowadzic samochód, jechac samochodem
 To drive
 Reflektor (samochodu)
 Headlight
 swiatla stopu Reversing light
 Rower Cycle / bicycle / bike
 prawo jazdy Driving permit
 Prawy kierowskaz
 Right indicator light
 Samochód Car / vehicle / auto / automobile
 Sanna Sled road
 Slepa ulica Dead end
 swiatla przeciwmgielne
 Fog lamp
 swiatla boczne Sidelights
 swiatlo hamulcowe
 Brake light
 Szofer Driver
 Terenowy Off road
 Trakt High road
 Tylne siedzenie Back seat
 Wypadek     
 Accident
 Wyprzedz-ac/ic To overtake
 Ubezpieczenie Insurance
 Zakaz wjazdu No entry
 Zakaz parkowania No parking
 Zakaz wyprzedzania No overtaking
 Zakaz skretu w prawo, lewo lub  zawracania
 No right, left or U-turn
 Za-/parkowac
 To park
 Zaczac sie ruszac To start moving
 Zatrzymac (sie)
 To stop
 Zawrócic To reverse

 Driving in Poland