English

 Slovenian

 automatic motorway tolling
 Avtomatsko Brezgotovinsko Cestninjenje
 before the
 pred
 border pass
 mejni prehod
 bus avtobus
 bus station
 avtobusna postaja
 Can I get insurance?
 Se lahko zavarujem?
 Can I just pay a fine now?
 Ali lahko zdaj placam globo?
 Can you show me on the map?
 Mi lahko pokažete na zemljevidu/nacrtu?
 Can I use your phone?
 Lahko uporabim vaš telefon?
 customs carina
 danger nevarnost
 detour obvoz
 diesel diesel/dizelsko gorivo
 driver voznik
 driver licence vozniško dovoljenje
 driving permit
 vozniškega dovoljenja
 downhill navzdol
 east vzhod
 exit izhod
 gas (petrol) station
 bencinska crpalka
 green zelena
 Help! Na pomoc!
 How do I get to _____ ?
 Kako pridem do _____ ?
 How do I get to the train station?
 Kako pridem do železniške postaje?
 How do I get to the bus station?
 Kako pridem do avtobusne postaje?
 How do I get to the airport?
 Kako pridem na letališce?
 How do I get downtown? 
 Kako pridem do centra?
 How do I get to the _____ hotel?
 Kako pridem do hotela _____?
 fee kazen
 filling station polnjenje station
 I want to rent a car.
 Rad bi najel avto.
 I'm lost.
 Izgubil sem se.
 I need your help.
 Potrebujem vašo pomoc.
 intersection križišce
 International driver license Mednarodni voznik dovoljenje
 International driving permit Mednarodno vozniško dovoljenje
 I want to talk to a lawyer.
 Hocem govoriti s svojim odvetnikom.
 I'll call the police.
 Poklical bom policijo.
 left levo
 north sever
 no parking
 parkiranje prepovedano
 one way
 enosmerna cesta
 past the
 mimo
 pavement
 plocnik
 pedestrian
 pešec
 petrol petrol/bencin
 Police! Policija!
 prohibited prepovedani
 red rdeca
 right desno
 right of way
 pravica do poti
 road cesta
 road works
 cesti
 speed limit
 omejitev hitrosti
 slow slow
 south jug
 square trg
 straight ahead
 naravnost
 street cesta/ulica
 Thank you.
 Hvala.
 toll fee
 cestnina
 toll station
 cestninska postaja
 train vlak
 traffic lights
 semafor
 traffic police prometna policija
 traffic sign
 prometni znak
 train station
 železniška postaja
 towards the
 proti
 Turn left.
 Zavijte levo.
 Turn right.
 Zavijte desno.
 undertaking
 prehitevanje
 uphill navzgor
 Watch for the Bodite pozorni na
 west zahod
 yellow rumena
 yield
 nimaš prednosti
 

 Driving in Slovenia