English

 Dutch

 before the
voor de
 border pass
grens passeren
 busbus
 bus station
busstation
 Can I get insurance?
Kan ik verzekering?
 Can I just pay a fine now?
Kan ik nu een boete betalen?
 Can you show me on the map?
Kun je me laten zien op de kaart?
 Can I use your phone?
Kan ik je telefoon gebruiken?
 customsdouane
 dangergevaar
 detouromweg
 dieseldiesel
 driverbestuurder
 driver licencerijbewijs
 driving permit
rijbewijs
 downhillbergafwaarts
 eastoosten
 exituitgang
 gas (petrol) station
gas (benzine) station
 greengroen
 Help!Help!
 How do I get to _____ ?
Hoe kom ik bij _____?
 How do I get to the train station?
Hoe kom ik bij het ??station?
 How do I get to the bus station?
Hoe kom ik bij het ??busstation?
 How do I get to the airport?
Hoe kom ik bij de luchthaven?
 How do I get downtown? 
Hoe krijg ik de binnenstad?
 How do I get to the _____ hotel?
Hoe kom ik bij het ??_____ hotel?
 feehonorarium
 filling stationbenzinepomp
 I want to rent a car.
Ik wil een auto huren.
 I'm lost.
Ik ben de weg kwijt.
 I need your help.
Ik heb je hulp nodig.
 intersectionkruispunt
 International driver licenseInternationaal rijbewijs
 International driving permitInternationaal rijbewijs
 I want to talk to a lawyer.
Ik wil praten met een advocaat.
 I'll call the police.
Ik roep de politie.
 leftlinks
 northnoorden
 no parking
geen parkeerplaats
 one way
een manier
 past the
langs de
 pavement
bestrating
 pedestrian
voetganger
 petrolbenzine
 Police!Politie!
 prohibitedverboden
 redrood
 rightrechts
 right of way
recht van overpad
 roadweg
 road works
wegwerkzaamheden
 speed limit
snelheidslimiet
 slowlangzaam
 southzuiden
 squarevierkant
 stop (on a street sign)stoppen (op een straat teken)
 straight ahead
rechtdoor
 streetstraat
 toll fee
tol
 toll station
tolstation
 traintrein
 traffic lights
verkeerslichten
 traffic policeverkeerspolitie
 traffic sign
verkeersbord
 train station
station
 towards the
naar de
 Turn left.
Sla linksaf.
 Turn right.
Sla rechtsaf.
 undertaking
onderneming
 uphillbergopwaarts
 Watch for theKijk uit voor de
 westwest
 yellowgeel
 yield
opbrengst
 

 Driving in Suriname