English

 Swedish

accelerate
accelerator
accident
alley
asphalt
auto
automatic transmission
automobile
påskynda
accelerator
olycka
gränd
asfalt
auto
automatisk växellåda
bil
back seat
barrier
bicycle
bike
boulevard
brakes
bridge
bus
baksätet
barriär
cykel
cykel
boulevard
bromsar
bro
buss
car
causeway
caution
chauffeur
circle
clutch
cobblestone
construction
court
crash
cruise control
curve
bil
gångbro
försiktighet
chaufför
cirkel
clutch
kullersten
konstruktion
domstol
krascha
farthållare
kurva
danger
dead end
dent
detour
dirt road
do not enter
drive
driver
driver's education
driver's license
driveway
fara
återvändsgränd
buckla
omväg
grusväg
inte in
köra
förare
förarens utbildning
körkort
uppfart
electric car
emergency
emission
exhaust
exit
expressway
elbil
nödsituationer
utsläpp
avgasrör
avsluta
motorvägen
fast
fast lane
fill it up
flat tire
freeway
fuel
fuel efficiency
fuel tank
snabb
omkörningsfilen
fyll den
punktering
motorväg
bränsle
bränsleeffektivitet
bränsletank
garage
gas
gasoline
gas tank
gear
gearshift
go
gravel road
green light
gridlock
garage
gas
bensin
bensintank
växel
växel

grusväg
grönt ljus
trafikkaos
headlights
high-beam
high-octane gas
highway
hill
strålkastare
hög-balk
högoktaniga gasen
huvudväg
kulle
impact
indicator
insurance
intersection
International driver license
International driving permit
påverkan
indikator
försäkring
korsningen
Internationell körkort
Internationell körtillstånd
kilometer
kilometers per hour
kilometer
kilometer per timme
lane
left turn
license
lights
Lane
vänstersväng
licens
lampor
manual transmission
map
mass transit
merge
mile
miles per hour
motor
motorcycle
motorway
manuell växellåda
karta
kollektivtrafik
samman
mil
miles per timme
motor
motorcykel
motorväg
no parking
no stopping
ingen parkering
inget stopp
oil
oncoming traffic
one-way
overpass
olja
mötande trafik
envägs
överfart
parallel parking
parking lot
parking meter
parking spot
parking ticket
parkway
pass
pavement
pedal
pedestrian
pedestrian crossing
police
fickparkering
parkeringsplats
parkeringsmätare
parkeringsplats
parkeringsbiljett
parkway
passera
trottoar
pedal
gående
övergångsställe
polisen
railroad crossing
ramp
red light
registration
rest area
reverse
ride
right turn
road
road closed
road crew
roadway
roundabout
rush hour
järnvägsövergången
ramp
rött ljus
registrering
rastplats
vända
rida
högersväng
väg
väg avstängd
väg besättning
vägbanan
rondellen
rusningstid
safety
scenic route
school zone
s-curve
seat-belt
shoulder
sidewalk
sign
skid
slow
snow plow
speed
speed bump
speed limit
speeding
speeding ticket
speedometer
state patrol
steer
steering wheel
stop
stop sign
street
street sign
superhighway
säkerhet
natursköna vägen
skola zon
S-kurva
säkerhetsbälte
skuldra
trottoaren
underteckna
slira
långsam
snöplog
hastighet
farthinder
hastighetsbegränsning
fortkörning
fortkörningsböter
hastighetsmätare
statliga patrull
styra
ratt
stopp
stoppskylt
gata
vägskylt
motorvägen
ticket
tire
toll road
tow truck
traffic
traffic jam
traffic light
traffic sign
transmission
transportation
truck
truck route
truck stop
tunnel
turn
turn signal
biljett
däck
avgiftsväg
bärgningsbil
trafik
bilkö
trafikljus
vägmärke
överföring
transport
lastbil
lastbil rutt
truck stop
tunnel
sväng
vändsignal
under construction
underpass
under uppbyggnad
underfart
vehicle
fordon
warning
varning
yellow light
yield
gult ljus
ger
 

 Driving in Sweden